Η εφημερίδα Freedom (1886-2019)

Η αναρχική εφημερίδα Freedom με έδρα το Λονδίνο εκδίδεται πλέον δύο φορές το χρόνο. Παλιότερα υπήρξε μηνιαία εφημερίδα.

Η εφημερίδα ξεκίνησε το 1886 εθελοντικά από αρκετό κόσμο, μεταξύ των οποίων κι ο Peter Kropotkin και η Charlotte Wilson, και συνέχισε τη λειτουργία της (με μια μικρή παύση στη δεκαετία του 1930) ως το 2014 ως τακτική έκδοση. Από το 2014 εκδίδεται ηλεκτρονικά και σε έντυπη μορφή δύο φορές το χρόνο. Ο αρχικός της τίτλος ήταν ” “A Journal of Anarchist Socialism” και τον Ιούνιο του 1889 άλλαξε σε “A Journal of Anarchist Communism”. Σήμερα λέγεται απλά “Anarchist Journal”.

19th Century


1886

October | November | December

1887

February | April
May | June | July | August
September

1890

January | April

1891

April | June

x

1900s


1900

January/February | March/April
May | June/July | August
September/October | November | December

1901

January | February | March/April
May/June | July | August
September | October | November | December

1906

January/February | March | April
May | June | July | August
September | October | November | December

1907

January | February | March/April
May | June | July | August
September | October | November | December

1908

January | February | March | April
May | June | July | August
September | October | November | December

1909

January | February | March | April
May | June | July | August
September | October | November | December

x

1910s


1910

January | February | March | April
May | June | July | August
September | October | November | December

1911

January | February | March | April
May | June | July | August
September | October | November | December

1912

January | February | March | April
May | June | July | August
September | October | November | December

1913

January | February | March | April
May | June | July | August
September | October | November | December

1914

January | February | March | April
May | June | July | August
September | October | November | December

1915

January | February | March | April
May | June | July | August
September | October | November | December

1916

January | February | March | April
May | June

1917

April | May | December

1918

September | November

1919

January | April

x

1920s


1921

June | August | December

1923

March-April
May | June | July | August
September | October | November | December

1926

January | February | April |
June | August |
October | November

1927

January | February | March | April |
June | July |
September | November


Note: Freedom  πέρασε σε μια περίοδο αναστολής δραστηριότητας όταν κατεδαφίστηκε η έδρα της στην οδό Ossulston Street το 1927 και ο εκδότης Tom Keell’s την μετέφερε μαζί με το τυπογραφείο στην Whiteway Colony. Τα άτομα που διαφώνησαν με τον Keell σύντομα εκδόσανε το ‘Freedom Journal’ υπό τον Ambrose G Barker, και ο Keell εξέδιδε ένα μη περιοδικό ένθετο το ‘Freedom Bulletin’. Οι αρχές του 1930 είδαν την Freedom να εκδίδεται σπάνια σε οποιαδήποτε εκδοχή. Όμως το 1936 δημιουργήθηκε μια συλλογικότητα που έβγαζε το  “Spain and The World”, με πρωτεργάτη τον Vernon Richards. Ο Keell και το μέλος της Freedom (από την προηγούμενή της έκδοση) Lilian Wolfe στήριξαν τη νέα έκδοση, η οποία κυκλοφορούσε ως το 1939, όταν άλλαξε το όνομά της σε Revolt, ύστερα σε War Commentary στη δεκαετία των 1940s και τελικά πάλι σε Freedom στο τέλος του Β’ Παγκόσμιου Πολέμου.


1928

July (Bulletin issue three) | September-October | November-December

1929

January-February | May | September

x

1930s


1930

February | July | December

1931

January (Barker’s Journal, issue nine) | July (Bulletin)

1932

February | June | December

1936

August (CNT/FAI Bulletin – final issue of ‘Freedom’ before founding of Spain and the World)

December: 11 (Vol 1:1, Spain and the World) | 24

1937

January: 8 | 22
February:  5 | 19
March: 5 | 19
April: 2 | 16
May: 1 | 15
June: 4 | 11
July:  2 | 9
August:  11 | 25
September: 8 | 22
October: 13 | 24
November: 10 | 24
December: 10

1938

January: 5 | 21
February: 2 | 18
March: 4 | 18
April: 8 | 29
May: 20
June: 24
July: 29
August: 26
September: 16 | 30
October: 15 | 28
November: 12
December: 3 | 23

1939

February: 11 (Revolt, issue one, replacing SatW) | 25
March: 25
April: 15
May: 1
June: 3

x

1940s


1940

March (War Commentary issue five, replacing Revolt)

1941

February | April | June | July

1942

March | July (early)

1943

August (mid)

1944

January
November: 11 | 25
December: 9

1945

January: 13 | 27
February: 10 | 24
March: 10 | 24
April: 7 | 21
May: 5 | 19
June: 2

(Freedom)
August: 25

1946

Februaryx

1947

January: 4 | 18
February: 1 | 15
March: 8 | 22
April: 5 | 19 |
May: 3 | 17 | 31
June: 14 | 28
July: 12 | 26
August: 9 | 23
September: 6 | 20
October: 6 | 18
November: 1 | 15 | 29
December: 13 | 27

1948

January: 10 | 24
February: 7 | 21
March:  6 |20
April: 3 | 17
May: 1 | 15 | 29
June: 12 | 26
July: 10 | 24
August: 7 | 21
September: 18
October: 2 | 16 | 30
November: 14 | 27
December: 11 | 24

1949

April: 30

x

1950s


1950

January: 21
February: 18
March: 4 | 18
April: 1 | 15 | 29
May: 13 | 27
June: 10 | 24
July: 8 | 22
August: 5 | 19
September: 2 | 16 | 30
October: 14 | 28
November: 11 | 25
December: 9 | 23

1951

January: 6 | 20
February: 3 | 17
March: 3 | 17 | 31
April: 14
May: 5 | 12 | 19 | 26
June: 2 | 9 | 23 | 30
July: 7 | 14 | 21 | 28
August: 4 | 11 | 18 | 25
September: 1 | 8 | 15 | 22 | 29
October: 6 | 13 | 20 | 27
November: 3 | 10 | 17  | 24
December: 1 | 8 | 15 | 22 | 29

1952

January: 5 | 12 | 19 | 26
February: 2 | 9 | 16 | 23
Match: 1 | 8 | 15 | 22 | 29
April: 5 | 12 | 19 | 26
May: 3 | 10 | 17 | 24 | 31
June: 7 | 14 | 21 | 28
July: 5 | 12 | 19 | 26
August: 2 | 9 | 16 | 23 | 30
September: 6 | 13 | 20 | 27
October: 4 | 11 | 18
November: 1 | 8 | 15  | 22 | 29
December: 6 | 13 | 20 | 27

1953

January: 3 | 10 | 17 | 24 | 31
February: 7 | 14 | 21 | 28
March:  7 | 21 | 28
April: 04 |11 | 18 | 25
May: 2 | 9 | 16 | 23 | 30
June: 6 | 13 | 20 | 27
July: 4 | 11 | 18 | 25
August: 1 | 8 | 15 | 22 | 29
September: 5 | 12 | 19 | 26
October: 3 | 10 | 17 | 24 | 31
November: 7 | 14 | 21 | 28
December: 5 | 12 | 19 | 26

1958

January: 4 | 11 | 18 | 25
February: 1 | 8 | 15 | 22 
March: 1 | 8 | 15 | 22 | 29
April: 5 | 12 | 19 | 26
May: 3 | 10 | 17 | 24 | 31
June: 7 | 14 | 21 | 28
July: 5 | 12 | 19 | 26
August: 2 | 9 | 16 | 23 | 30
September: 6 | 13 | 20 | 27
October: 4 | 11 | 18 | 25
November: 1 | 8 | 15 | 22 | 29
December: 6 | 13 | 20 | 27

1959

January: 3 | 10 | 17 | 31
February: 7 | 14 | 21 | 28
March: 7 | 14 | 21 | 28
April: 4 | 11 | 18 | 25
May: 2 | 9 | 16 | 23 | 30
June: 6 | 13 | 20 | 27
July: 4 | 11 | 18 | 28
August: 1 | 8 | 15 |  22 | 29
September: 5 | 12 | 19 | 26
October: 3 | 10 | 17 | 24 | 31
November: 7 | 16 | 21 | 28
December: 5 | 12 | 19 | 26

x

1960s


1960

January: 2 | 9 | 16 | 23 | 30
February: 6 | 13 | 20 | 27
March: 5 | 12 | 19 | 26
April: 2 | 9 | 16 | 30
May: 7 | 14 |  21 | 28
June: 4 | 11 | 18 | 25
July: 2 | 9 | 16 | 30
August: 6 | 13 | 20 | 27
September: 3 | 10 | 17 | 24
October: 1 | 8 | 15 | 22 | 29
November: 5 | 12 | 19 | 26
December: 3 | 10 | 17 | 24

1961

January: 14 | 21 | 28
February: 4 | 11 | 18
March: 4 | 11 | 18
April: 1 | 8 | 15 | 22
May:  6 | 13 | 20
June: 3 | 10 | 17
July: 1 | 8 | 15
August: 5 | 12 | 19
September: 2 | 9 | 16 | 23
October: 7 | 14 | 21
November: 4 | 11 | 18
December: 2 | 9 | 16 | 23

1962

October: 6 | 20
November: 3 | 10 | 17
December: 1 | 8 | 15 | 22

1963

January: 5 | 19
February: 2 | 9 | 16 | 23
March: 9 | 16 | 23
April: 6 | 13 | 20
May: 4 | 11 | 18
June: 1 | 8 | 15 | 22
July: 6 | 13 | 20
August: 3 | 10 | 17 | 24
September: 7 | 14 | 21 | 28
October: 6 | 12  | 19 | 26
November: 9 | 16 | 23 | 30
December: 1 | 8 | 14 | 21

1964

January:  18 | 25
February: 8 | 15 | 22 | 29
March: 14 | 28
April: 11 | 26
May: 9 | 16 | 23 | 30
June: 13 | 20 | 27
July: 11 | 18 | 25
August: 8 | 15 | 22 | 29
September: 12 | 19 | 26
October: 17 | 24 | 31
November: 14 | 21 | 28
December: 12 | 26

1965

January: 9 | 16 | 23 | 30
February: 13 | 20 | 27
March: 13 | 20 | 27
April: 10 | 17 | 24
May:  8 | 15 | 22 | 29
June: 12 | 19 | 26
July: 10 | 17 | 24 | 31
August: 14 | 21 | 28
September: 11 | 18 | 25
October: 9 | 16 | 23 | 30
November: 13 | 20 | 27
December: 11 | 18 | 25

1966

January: 8 | 15 | 22 | 29
February: 12 | 19 | 26
March: 12 | 19 | 26
April: 9 | 16 | 23 | 30
May:  14 | 21 | 28
June: 11 | 18 | 25
July: 9 | 16 | 23 | 30
August: 27 | 13 | 20
September: 10 | 17 | 24
October: 8 | 15 | 22 | 29
November: 12 | 19 | 26
December: 10 | 17 | 24

1967

January: 14 | 21 | 28
February: 11 | 18 | 25
March: 11 | 18 | 25
April:  8 | 15 | 29
May: 13 | 20 | 27
June: 10 | 17 | 24
July: 8 | 15 | 22 | 29
August: 12 | 19 | 26
September: 9 | 16 | 23 | 30
October: 14 | 21 | 28
November: 11 | 18 | 25
December: 2 | 9 | 16 | 23

1968

January: 13 | 20 | 27
February:  10 | 17 | 24
March: 9 | 16 | 30
April: 13 | 20 | 27
May: 11 | 18 | 25
June: 8 | 15 | 22 | 29
July: 13 | 20 | 27
August: 10 | 17 | 24 | 31
September: 14 | 21 | 28
October: 12 | 19 | 26
November: 9 | 16 | 23 | 30
December: 14 | 21 | 28

1969

January: 11 | 18 | 25
February: 8 | 15 | 22
March: 8 | 15 | 22 29
April: 5 | 19 | 26
May: 10 | 17 | 24 | 31
June: 14 | 19 | 28
July: 12 | 19 | 26
August: 9 | 16 | 23 | 30
September: 13 | 20 | 27
October: 11 | 18 | 25
November: 8 | 15 | 22 | 29
December: 6 | 13 | 20

1970s


1970

January: 10 | 17 | 24 | 31
February: 14 | 21 | 28
March: 9 | 21 | 28
April: 11 | 18 | 25
May: 9 | 16 | 23 | 30
June: 13 | 20 | 27
July: 11 | 18 | 25
August: 8 | 15 | 22 | 29
September: 12 | 19 | 26
October: 10 | 17 | 24 | 31
November: 14 | 21 | 28
December: 5 | 12 | 19

1971

January: 9 | 16 | 23 | 30
February: 27
March: 13 |20 | 27
April: 10 | 17 | 24
May: 1 | 8 | 15 | 22 | 29
June: 12 | 19 | 26
July: 10 | 17 | 24 | 31
August: 14 | 21 | 28
September: 11 | 18
October: 2 | 9 | 16 | 23 | 30
November: 13 | 20 | 27
December: 11 | 18 | 25

1972

January: 1 | 8 | 15 | 22 | 29
February: 12 | 19 | 26
March: 4 |
April: 1 | 8 | 15 | 29
May: 6 | 13 | 27
June: 3 | 10 | 17 | 24
July: 1 | 8 | 15 | 22 | 29
August: 5 | 12 | 19 | 26
September: 2 | 9 | 16 | 23 | 30
October: 7 | 14 | 21
November: 4 | 11 | 18 | 25
December: 2 | 9 | 16 | 23

1973

January: 6 | 13 | 20
February: 3 | 10 | 17 | 24
March: 3 | 10 | 17 | 24 | 31

1974

June: 29
July: 13 | 27
August: 3
November: 2

1976

December: 4x

x

1980s


1980

January: 19
February: 2 | 16
March: 1 | 15 | 29
April: 12 | 26
May:  10 | 24
June: 7 | 21
July: 5 | 19
August: 2 | 16 | 30
September: 13 | 27
October: 11 | 25
November: 8 | 22
December: 8 | 20

1981

January: 17 | 30
February: 13 | 27
March: 13 | 26
April: 10
May: 1 | 8 | 23
June: 6 | 20
July: 4 | 18
August: 1 | 15 | 22
September: 12 | 26
October: 10 | 24
November: 7 | 21 
December: 5 | 19

1982

January: 23
February: 6 | 26
March: 6 | 26
April: 4 | 17
May: 1 | 22 | 29
June: 12 | 26
July: 10 | 24
August: 7 | 21 | 28
September: 11
October: 2 | 16 | 30
November: 13 | 27
December: 11 | 25

1985

January
May | June | August
September | November | December

1988

Septemberx

x

1990s


1994

January: 8 | 22
February: 5 | 19
March: 5 | 19
April: 2 | 16 | 30
May: 28
June: 11 | 25x

1997

November: 1

x

2000s


2003

June: 14 | 28
July: 12 | 26
August: 9
September: 27
October: 11 | 25
November: 8 | 22
December: 6 | 20

2004

January: 10 | 24
February: 7 | 21
March: 6
April: 3 | 17
May: 1 | 15 | 29
June: 12 | 26
July: 10
August: 7
September: 4 | 18
October: 2 | 30
November: 13 | 27
December: 11

2005

January: 8 | 22
February: 5 | 19
March: 5 | 19
April: 9 | 23
May: 7 | 28
June: 25
July: 9 | 23
August: 6
September: 3 | 17
October: 1 | 15 | 29
November: 12 | 26

2006

January: 14 | 28
February: 11 | 25
March: 11
May: 6
June: 3 | 17
July: 1 | 15 | 29
August: 26
September: 23
October: 7 | 21
November: 4 | 18
December: 02 | 16

2007

January: 13 | 27
February: 10 | 24
March: 10 | 24
April: 7 | 21
May: 5 | 19
June: 2
July: 14 | 28
August: 11
September: 22
October: 06 | 20
November: 3 | 17
December: 1

2009

March: 28x

x

2010s


2010

June: 19
July: 3 | 31
September: 11
October: 23
November: 6
December: 4 | 18

2011

January: 1 | 29
February: 12 | 26
March: 12 | 26
April: 9 | 23
May: 7 | 21
June: 4 | 18
July: 2 | 16 | 30
August | October | November | December

2012

January | February | March | April

May | June | July | August

September | October | November | December

2013

January | March | April |

May | June | July | August |

September | October | November | December

2014

January | February (final monthly issue)

October

2015

October

2016

May | October

2017

May | October

2018

May | November

2019

May |

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδες του 19ου αιώνα, Εφημερίδες του 20ου αιώνα και χαρακτηρίσθηκε , , , , , . Αποθηκεύστε τον μόνιμο σύνδεσμο.