Ελευθεριακή εκπαίδευση

Το σύστημα διδασκαλίας είναι η διδασκαλία του συστήματος.  Να ξεχάσουμε πριν μάθουμε. Να γκρεμίσουμε πριν χτίσουμε. Paul Robin

Ελευθεριακή εκπαίδευση

Διαβάστε επίσης

This entry was posted in Ελευθεριακή Εκπαίδευση, Κοινωνικός έλεγχος - Καταστολή and tagged , , , . Bookmark the permalink.