Επανέκδοση της μπροσούρας «ενάντια στον εκπαιδευτικό ζουρλομανδύα»

ΕΝΑΝΤΙ_ΣΤΟΝ _ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ

Περιεχόμενα:

  • Εισαγωγή
  • Εμπειρική διαπαιδαγώγηση κατά της σχολικής εκπαίδευσης
  • Ο θεσμός του σχολείου
  • Το σχολείο ως ιδεολογικός μηχανισμός του κράτους
  • Σχολείο και παραγωγική διαδικασία
  • Πενταμελή, δεκαπενταμελή
  • Το κτίριο
  • Οι «τελετουργίες» του σχολείου (το κουδούνι, το διάλειμμα, το απουσιολόγιο, η αξιολόγηση)
  • Η απάντηση

Διαβάστε επίσης

This entry was posted in Ελευθεριακή Εκπαίδευση, Κοινωνικός έλεγχος - Καταστολή, μπροσούρες, Μπροσούρες, κείμενα, αναλύσεις και βιβλία συλλογικοτήτων and tagged , . Bookmark the permalink.