Καταδίωξις αναρχικών

Εκτός της καταδιώξεως των Αρνελλιστών ήρξατο και η καταδίωξις των ως αναρχικών θεωρουμένων. Αι Αρχαί μας, κατόπιν ανωτέρας διαταγής συνέλαβον τον κ. Ι. Μαγκανάραν, όστις άλλοτε μεν ήτο υπεύθυνος συντάκτης της αναρχικής εφημερίδος «Επί τα Πρόσω», εξακολουθεί δε ακόμη να γράφη εν αυτή. Ο συλληφθείς ωδηγήθη εις την Μοιραρχίαν μέχρι ου αποφασισθή, εάν θα προφυλακισθή ή όχι. Πληροφορούμεθα, ότι εκτός του συλληφθέντος, θα επιδιωχθή η ανακάλυψις και σύλληψις άλλων αναρχικών.

Αν δεν απατώμεθα δε, σήμερον εν τω Πλημμελειοδικείω δικάζεται ο αυτός Μαγκανάρας επί απειθεία κατά των Αρχών. Η υπόθεσις δεν είνε σχετική με τα πρόσφατα γεγονότα, δεν γνωρίζομεν όμως πόθεν έχει την αρχήν της η εισαγωγή του συντάκτου της «Επί τα Πρόσω» εις το Πλημμελειοδικείον.

Καταδίωξις αναρχικών

 

Δημοσιεύθηκε στην Αναρχικό κίνημα στον ελλαδικό χώρο, Αναρχισμός της Μεσογείου, Εφημερίδες του 19ου αιώνα, Εφημερίδες του 20ου αιώνα στον ελλαδικό χώρο, Κοινωνικός έλεγχος - Καταστολή και χαρακτηρίσθηκε , , , , , , , , , . Αποθηκεύστε τον μόνιμο σύνδεσμο.