Ο ύμνος και η ιστορία της Μαχνοβτσίνα

Μια απόπειρα μετάφρασης του ύμνου των Μαχνοβιτών στα ελληνικά, με προσπάθεια διατήρησης κάποιου μέτρου και ομοιοκαταληξίας. Μετάφραση: Μαχνοβίτες, Απρίλης 2005.

Μαχνοβτσίνα (ο ύμνος)

Συνοπτική Ιστορία του Μαχνοβίτικου Κινήματος (Μαχνοβτσίνα)

Διαβάστε επίσης

This entry was posted in αναρχισμός, Αναρχισμός στα Βαλκάνια, αντιφασισμός, Ιστοριογραφικά βιβλία και κείμενα, Μαχνοβίτικο κίνημα, Μεταφράσεις, Μπολσεβίκικη αντεπανάσταση and tagged , , , . Bookmark the permalink.