Η Αναρχική Οργάνωση «Δημοκρατικός Σύλλογος Πάτρας»

Η παρουσία των Ελευθεριακών Ιδεών από το 1860 έως το 1875

Μια μελέτη του Ελευθεριακού Ιστορικού Αρχείου.

Από το 1860 και μετά συναντάμε στον ελλαδικό χώρο τα πρώτα ελευθεριακά κείμενα και την οργανωμένη αναρχική δράση. Πολλά από αυτά γράφονται και εκδίδονται από αναρχικούς αλλά και από φιλελεύθερους-ριζοσπάστες της εποχής, οι οποίοι έχουν επηρεαστεί από τις δραστηριότητες των πρώτων σοσιαλιστικών ευρωπαϊκών ομάδων και διαδίδουν με ενθουσιασμό τις ελευθεριακές ιδέες των αναρχικών ευρωπαίων επαναστατών.

Η Αναρχική Οργάνωση «Δημοκρατικός Σύλλογος Πάτρας»

Διαβάστε επίσης

This entry was posted in Αναρχικό κίνημα στον ελλαδικό χώρο, Αναρχισμός της Μεσογείου, Αναρχοσυνδικαλισμός, Εφημερίδες του 20ου αιώνα στον ελλαδικό χώρο and tagged , , , . Bookmark the permalink.