Αντισύλληψη, άμβλωση… ο αγώνας συνεχίζεται

Το κείμενο αυτό είναι της ομάδας Offensive Libertaire and Sociale (Ελευθεριακή Κοινωνική Επίθεση) του Παρισιού και της Ελευθεριακής Κομμουνιστικής Οργάνωσης (Organisation Communiste Libertaire – OCL) και μεταφράστηκε από τα γαλλικά στα αγγλικά από την ιταλική Federacione dei Comunisti Anarchici (FdCA – Ομοσπονδία Κομμουνιστών Αναρχικών).

Μεταφράστηκε στα ελληνικά από το AInfos από το «Ούτε Θεός-Ούτε Αφέντης», τον Φεβρουάριο του 2005, στη Μελβούρνη. Για επικοινωνία με την OCLOCLParisc/oEgregoreB.P. 1213 – 51058 ReimsCedex και OffensiveLibertaireandSociale, 21 terrueVoltaire – 75011 Paris. Ιστοσελίδες:http://oclibertaire.free.fr http://offensive.samizdat.net και www.fdca.it

Αντισύλληψη, άμβλωση… ο αγώνας συνεχίζεται

This entry was posted in αναρχισμός, Αντιπατριαρχικός αγώνας, κείμενα, Μεταφράσεις, Μπροσούρες, κείμενα, αναλύσεις και βιβλία συλλογικοτήτων, Παγκόσμιο αναρχικό κίνημα and tagged , , , , , , . Bookmark the permalink.