Ανεμώνη – Η πάλη της ζωής, Βόλος 1911

Δημοσιεύτηκε στο τεύχος Νο 70 (29 Ιουνίου 1911) της εφημερίδας “Εργάτης – Γεωργός” (Βόλου – Λάρισας). Δεν γνωρίζουμε ακόμα ποιος χρησομοποιούσε το ψευδώνυμο “Ανεμώνη” από τους αναρχικούς-αναρχοσυνδικαλιστές του Βόλου εκείνης της περιόδου. Εικάζεται, όμως, ότι ήταν ο Γεώργιος Κόσσυβας.

(O Γεώργιος Κόσσυβας ή Κόσσιαβας υπήρξε από τους πρωτοπόρους αναρχοσυνδικαλιστές εργάτες στην ίδρυση του Εργατικού Κέντρου Βόλου το 1908.)

Ανεμώνη – Η πάλη της ζωής

This entry was posted in Αναρχοσυνδικαλισμός, Ιστορία, Ιστοριογραφικά βιβλία και κείμενα, Ταξικοί αγώνες and tagged , , , , . Bookmark the permalink.