Ας μιλήσουμε για τον σύγχρονο φασισμό (video)

…επικαιροποιώντας την ανάλυσή μας και οργανώνοντας τον πόλεμο ενάντια στις ρίζες του και όχι μόνο ενάντια στους δηλωμένους φασίστες.

This entry was posted in Αναρχικό κίνημα στον ελλαδικό χώρο, αντιφασισμός, ταινιοθήκη and tagged , . Bookmark the permalink.