Δ. Τρωαδίτης: Η απεργία της Σερίφου του 1916 και οι πολλαπλές της ερμηνείες

Η απεργία της Σερίφου του 1916

Διαβάστε επίσης

This entry was posted in Απεργίες, Ιστοριογραφικά βιβλία και κείμενα, Σύγχρονες αναλύσεις, βιβλία και κείμενα, Ταξικοί αγώνες and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.