Ούτε θεός, ούτε αφέντης, ούτε σύζυγος: Virginia Bolten

Μια σύντομη βιογραφία της Virginia Bolten, γνωστή και ως «Louise Michel του Rosario», ατρόμητη αγωνίστρια για τον αναρχισμό και την απελευθέρωση των γυναικών.

Μια σύντομη βιογραφία της Virginia Bolten

Διαβάστε επίσης

This entry was posted in Virginia Bolten, αναρχισμός, Αναρχισμός στη Λατινική Αμερική, Αναρχοσυνδικαλισμός, Αντιπατριαρχικός αγώνας, Βιογραφίες, Γυναίκες της Αναρχίας (βιογραφίες και κείμενα), Μεταφράσεις, Ταξικοί αγώνες and tagged , , , , , , , . Bookmark the permalink.