Αναρχική Ομοσπονδία Ουρουγουάης (FAU): Ακρογωνιαίος λίθος του αναρχισμού στη Νότια Αμερική

Η Αναρχική Ομοσπονδία Ουρουγουάης βρίσκεται στους κοινωνικούς αγώνες για πάνω από 50 χρόνια συμπεριλαμβανομένων και των χρόνων της δικτατορίας. Η πολιτική της εμπειρία και πρακτική αποτελεί σημείο αναφοράς για τις άλλες ελευθεριακές κομμουνιστικές οργανώσεις στην υπο-ήπειρο.

Με εκατοντάδες μέλη – παρ’ ότι δρα σε μια χώρα μόνο 3,5 εκατομμυρίων κατοίκων – η Αναρχική Ομοσπονδία Ουρουγουάης είναι η κύρια αναρχική κομμουνιστική οργάνωση στη Λατινική Αμερική, και η επιρροή της στο ελευθεριακό κίνημα της ηπείρου δεν είναι καθόλου αμελητέα.

Ιδρυμένη τον Οκτώβριο του 1956 από συνδικαλιστές, φοιτητές, ακτιβιστές των γειτονιών και εξόριστους Ισπανούς αναρχικούς, η  FAU έπρεπε να περάσει στην παρανομία το 1957 και να αντιμετωπίσει σοβαρή καταστολή μετά το πραξικόπημα του 1973. Αν και συμμετείχε σε ένοπλο αγώνα κατά της δικτατορίας ως μέρος των Tupamaros, η FAU δεν μετατράπηκε σε ελευθεριακή πρωτοπορία, σε ένα κόμμα εμπροσθοφυλακής. Πίστευε και διακήρυσσε ότι ήταν η μαζική λαϊκή δράση που ανέτρεψε τη δικτατορία. Το τέλος της δικτατορίας το 1985 είδε τη νομιμοποίηση της FAU, που πραγματοποιήθηκε το 7ο συνέδριό της τον Μάρτιο του 1986.

Αναρχική Ομοσπονδία Ουρουγουάης (FAU)_ Ακρογωνιαίος λίθος του αναρχισμού στη Νότια Αμερική

Δημοσιεύθηκε στην αναρχισμός, Αναρχισμός στη Λατινική Αμερική και χαρακτηρίσθηκε , , . Αποθηκεύστε τον μόνιμο σύνδεσμο.