«Όλοι σοσιαλισταί» Δημ. Καραμπίλιας 14/3/1946 Πάτρα

Ο Δημήτρης Καραμπίλιας, εκτός από τα απομνημονεύματά του και τη συγγραφή άρθρων για την ιστορία του εργατικού και αναρχικού κινήματος, είχε μεταφράσει και άρθρα επιφανών αναρχικών θεωρητικών, όπως το άρθρο του Π. Κροπότκιν με τίτλο «Όλοι σοσιαλισταί»,το οποίο δημοσιεύτηκε στην ημερήσια εφημερίδα της Πάτρας «Η Σημερινή», την Πέμπτη, 14 Μαρτίου 1946.
Έχει σημασία η χρονική στιγμή μετάφρασης και δημοσίευσης του άρθρου αυτού, γιατί συμπίπτει με την προετοιμασία εμφυλίου πολέμου από τον Ζαχαριάδη και το ΚΚΕ, κάτι
που αντιμαχόταν ο Καραμπίλιας, ο οποίος συμφωνούσε μεν με τη λαϊκή αντιστασιακή
δράση κατά του γερμανικού στρατού κατοχής, αλλά διαφωνούσε ριζικά με μια πραξικοπηματική εκμετάλλευση του όλου αγώνα από το ΚΚΕ, που θα είχε ως αποτέλεσμα μια δικτατορία σταλινικού τύπου στην Ελλάδα. (βραχόκηπος)

_Όλοι σοσιαλισταί_

Διαβάστε επίσης

This entry was posted in Αναρχικό κίνημα στον ελλαδικό χώρο, αναρχισμός, έντυπα, Εφημερίδες του 20ου αιώνα στον ελλαδικό χώρο, Ιστοριογραφικά βιβλία και κείμενα, Μεταφράσεις and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.