Η φιλοσοφία της εξέγερσης στον Μιχαήλ Μπακούνιν και στον Αλμπέρ Καμύ

Του Πιοτρ Β. Ριαμπόφ

Μετάφραση από τα ρωσικά: ΛενΜ, Μάιος 2014

Η φιλοσοφία της εξέγερσης στον Μιχαήλ Μπακούνιν και στον Αλμπέρ Καμύ

Διαβάστε επίσης

This entry was posted in αναρχισμός, Μεταφράσεις, Σύγχρονες αναλύσεις, βιβλία και κείμενα and tagged , , , , , , , . Bookmark the permalink.